Del 08.04.95 al 30.04.95

Arte textil

Artista 

Gracia Cutulli